Kệ Trang Trí

Kệ ngang 3x

Giá mới: 329.000 VND

Giá cũ: 550.000 VND

Kệ treo tường

Giá mới: 425.000 VND

Giá cũ: 476.000 VND

Kệ dấu ngã

Giá mới: 445.000 VND

Giá cũ: 545.000 VND

Kệ Ngũ Sắc

Giá mới: 1.390.000 VND

Giá cũ: 1.790.000 VND

BỘ 6 KỆ Ô VUÔNG+CHỮ NHẬT

Giá mới: 1.040.000 VND

Giá cũ: 1.140.000 VND

Kệ treo tường OPERA 60cm

Giá mới: 399.000 VND

Giá cũ: 495.000 VND

BỘ 3 KỆ CHỮ U

Giá mới: 499.000 VND

Giá cũ: 590.000 VND